Soczewki progresywne

  • umożliwiają ludziom w średnim wieku czytać lub widzieć przedmioty w ich pobliżu

  • umożliwiają równocześnie przy przenoszeniu wzroku widzieć przedmioty w większej odległości

  • zastępują tym smamym okulary do bliży i do dali

  • zapewniają harmonijne przesunięcie z patrzenia bliskiego do dalekiego

  • zwiekszają estetykę poprzez brak widocznego segmentu jak w soczewkach dwuogniskowych